Skip to content Skip to footer

Politica de confidențialitate

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

actualizare 15.01.2024

 

Pentru noi, protecția datelor cu caracter personal are o foarte mare importanță. De aceea, ne angajăm să acordăm o atenție sporită modului în care vă prelucrăm datele cu caracter personal (în continuare „date”). Această politică de prelucrare a datelor este concepută pentru a vă oferi informaţii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră de către noi, în urma accesării și utilizării site-ului

www.dinamo1948.ro precum și a oricăror alte platforme online gestionate de către Dinamo 1948 SA.

 

 1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor şi pe cine puteți contacta?

Responsabil de prelucrarea datelor:

DINAMO 1948 SA (în continuare „Dinamo”)

București, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2

Tel: +40 316 406 974

E-mail: [email protected]  

 

 1. Ce tipuri de date prelucrăm în funcție de scopul lor?
  – În cadrul activităților de achiziționare a biletelor la meciurile de fotbal, prelucrăm datele primite fie direct de la dumneavoastră, fie prin intermediul partenerilor autorizați în acest sens (e.g. bilete.ro):
  – nume, prenume, adresă de e-mail, oraș

  – Următoarele date sunt prelucrate atunci când utilizaţi formularul de contact de pe site-ul nostru:
  – nume, prenume, adresă de e-mail

  – În vederea procesării comenzilor de produse și a livrării acestora prin intermediul Shop-ului Online (https://shop.dinamo1948.ro) înțelegem să prelucrăm:
  – nume, prenume, adresă de email, adresă de livrare, telefon, contul de Facebook.

  – Dacă alegeți să participaţi la promoțiile sau concursurile organizate de noi, inclusiv cele din perimetrul „fun zone” din incinta stadionului cu ocazia meciurilor echipei Dinamo, prelucrăm următoarele date pe care ni le puneți la dispoziție:
  – prenume, nume, e-mail, număr de telefon, stradă, oraș, vârstă, sex.

  – Prin înscrierea voluntară în procesul de recrutare pentru departamentul de scouting al Dinamo, în vederea analizării aplicației dumneavoastră prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în cadrul survey-ului:
  – nume, prenume, vârstă, domiciliu (oraș, județ/zonă, țară), e-mail.

  – Pentru înregistrarea în programul de voluntariat Dinamo București (https://forms.gle/sphScpdrCuvEnd8a7) prelucrăm:
  – nume, prenume, vârstă, domiciliu (oraș, județ/zonă, țară), e-mail, telefon și, eventual, experiența în alte activități de voluntariat.

 

 1. În ce scop şi pe ce bază legală sunt prelucrate datele?
 • Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteţi prin formularul de contactvor fi utilizate pentru a analiza și răspunde la cererea dumneavoastră.
 • Folosim informaţiile furnizate de dumneavoastră în cadrul unui concurs sau campanii de marketing pentru a derularea concursul respectiv, desemnarea câștigătorului, respectiv pentru înmânarea premiilor. Termenii şi condiţiile de participare pentru fiecare concurs vor fi listate separat.
 • În cazul în care v-ați dat consimțământulprin introducerea adresei de mail în vederea abonării la newsletter, urmează să vă transmitem diverse comunicări privind activitatea Dinamo. Veți putea oricând și fără a oferi o justificare, să vă retrageți acest acord, prin simpla apăsare a butonului „dezabonare” prezent în fiecare comunicare, caz în care veți înceta să mai primiți informări.   
 • În scopul realizării vânzării şi distribuirii de bilete, abonamente, sau mărfuri şi servicii comandate prin intermediul SHOP-ului Online, datele vă sunt prelucrate în vederea livrării respectivelor bunuri și servicii, precum și pentru a vă ține la curent cu informații privind noutățile ce au legătură cu produsele achiziționate, dar și pentru a face publică achiziția în vederea dovedirii recunoștinței noastre pentru sprijinul acordat;
 • În plus față de cele de mai sus, vom prelucra datele dumneavoastră în temeiul promovării intereselor noastre legitime, având ca scop, de exemplu:
 • măsuri de management al activității, inclusiv activitatea de creare și gestionare a departamentului de scounting, precum şi măsuri întreprinse pentru a rafina produsele şi serviciile oferite,
 • administrarea unei baze de date a clienților pentru a îmbunătăţi serviciile oferite.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu aveți obligația de a ne furniza niciun fel de date. Însă, într-un astfel de caz, vom fi în imposibilitatea de a vă onora comenziile, sau de a procesa diversele solicitări pe care ni le-ați putea adresa, ori de a vă da ocazia să participați la concursurile și activitățile pe care le organizăm sub egida Dinamo.

 

 1. Cine primește datele?

Datele va fi prelucrate şi utilizate în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. Poate fi necesar, de la caz la caz, să se transfere datele unor terţi pentru a atinge respectivele scopuri.

Dacă autorizăm o persoană împuternicită, vom rămâne responsabili pentru protejarea datelor dumneavoastră. Persoanele împuternicite și contractate de DINAMO vor primi datele dumneavoastră în cazul în care aceste date sunt necesare pentru a presta serviciile respective. Acestea sunt, de exemplu:

 • furnizori de servicii IT necesari pentru exploatarea și securitatea sistemelor noastre de IT
 • platformele de achiziționare online a biletelor
 • alte entități din cadrul, sau în strânsă legătură cu clubul de fotbal Dinamo București
 • firmele de curierat în ceea ce privește livrarea produselor comandate in shop-ul Dinamo.

În plus, DINAMO poate fi legal obligată să divulge datele dumneavoastră în cazul în care acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale în fața autorităților publice.

 

 1. Cât timp vor fi stocate datele?
 • Datele prelucrate în temeiul consimțământului, vor fi păstrate până la retragerea acestuia, indiferent de forma pe care o ia solicitarea de revocare.
 • În cazul în care ați participat la unul dintre concursurile noastre, datele vor fi stocate până la expirarea termenului prevăzut pentru concurs şi vor fi șterse după ce premiul a fost acordat, cu excepția cazului în care există obligații legale în temeiul cărora suntem obligați să păstrăm datele o anumită perioadă de timp (ex. în cazul plății impozitului pentru premiile acordate în campanii de marketing).
 • Datele prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale vor fi stocate pe toata durata prevăzută de lege pentru datele respective.
 • Datele prelucrate în vederea procesării comenzilor, participării la evenimente, înregistrării în programul de voluntariat, înscrierii în procesul de recrutare, vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani.   

 

 1. Care sunt drepturile de care dispuneți în ceea ce privește prelucrarea datelor?

Aveţi dreptul de informare, dreptul de rectificare, ștergere sau restricţie a prelucrării datelor stocate, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a depune o plângere legală în conformitate cu prevederile legii privind protecţia datelor, în orice moment.

 

Dreptul de informare:

Aveţi dreptul să obţineți informaţii de la noi cu privire la faptul dacă şi în ce măsură prelucrăm datele dumneavoastră.

 

Dreptul de rectificare:

În cazul în care prelucrăm date care sunt incomplete sau incorecte, aveți dreptul de a obține rectificarea sau completarea acestor date de la noi în orice moment.

 

Dreptul de ştergere:

Aveţi dreptul să obţineți de la noi ştergerea datelor în cazul în care am prelucrat ilegal aceste date sau în cazul în care prelucrarea acestor date constituie o încălcare disproporționată a intereselor dumneavoastră legitime. Vă rugăm să reţineţi că ştergerea imediată poate fi interzisă din anumite motive, de ex. dispoziții legale privind reținerea datelor.

 

Dreptul la limitarea prelucrării:

Aveţi dreptul de a obţine limitarea prelucrării datelor dumneavoastră în cazul în care:

 • contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor,
 • prelucrarea este ilegală, şi totuşi vă opuneți ştergerii datelor şi solicitați, în schimb, limitarea utilizării lor,
 • nu mai avem nevoie de date în scopul destinat, dar aveţi nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale, sau
 • v-ați opus prelucrării datelor.

 

Dreptul de portabilitate a datelor:

Aveţi dreptul de a primi datele, pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat şi care se poate citi electronic şi aveți dreptul de a transmite aceste date altei părţi responsabile fără impedimente din partea noastră, cu condiţia ca

 • să prelucrăm aceste date în baza unei declarații revocabile privind consimțământul furnizat de dumneavoastră sau de a executa un contract încheiat între noi, şi
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise direct de către noi unui alt operator.

 

Dreptul de a obiecta:

În cazul în care prelucrăm datele pe baza intereselor legitime, aveţi dreptul de a obiecta la această prelucrare, din motive legate de situaţia dumneavoastră specială, în orice moment. Nu vom mai prelucra datele decât atunci când putem demonstra motive convingătoare și legitime pentru prelucrare care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale. Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct în orice moment, fără precizarea unui motiv.

 

Dreptul la reclamaţie:

În cazul în care considerați că vă prelucrăm datele prin încălcarea legislației incidente și relevante, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa [email protected] pentru a răspunde la orice întrebări.

 

Pentru exercitarea oricăruia din drepturile amintite mai sus, pe lângă transmiterea unui mail, ne puteți scrie și pe adresa sediului nostru, sau a punctului de lucru din București, str. Buzești, nr. 75-77, etaj 2, sector 1.

În caz de dubii, s-ar putea să avem nevoie și să vă solicităm informaţii suplimentare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. Un astfel de demers are scop exclusiv protejarea drepturilor şi a confidenţialității datelor dumneavoastră.

 

În plus față de cele de mai sus, aveţi dreptul de a depune o plângere la

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1,

010336 Bucuresti,

Tel. 0318.059.211

Email: [email protected]

 

 1. Utilizarea partajării în rețele sociale

Nu folosim plugin-uri pentru serviciile respective de socializare pentru funcționalități de partajare în rețele sociale. În schimb, ne-am stabilit doar un link cu text sau grafică. Acestea nu transmit date, cum ar fi adresa IP, browser-ul folosit, rezoluţia, site-urile web vizualizate, data şi ora, serviciilor de socializare respective.

 

Dacă faceţi clic pe un link de partajare în rețele sociale în timp ce sunteți conectat la contul respectiv de socializare, aveţi posibilitatea să partajaţi conţinutul paginilor noastre pe profilul dumneavoastră. Acest lucru le permite serviciilor de socializare să asocieze vizita dumneavoastră cu paginile noastre la contul de utilizator. Vă rugăm să reţineţi că, în calitate de furnizor de pagini, nu suntem informaţi nici de conţinutul datelor transmise și nici de utilizarea lor de către Facebook, Instagram sau TikTok.